1090tv

1090tv

故一剂而谵语定,再剂而口渴除,三剂而厥亦止,身亦凉也。 发明梓皮苦寒,能利太阳、阳明经湿热,仲景麻黄连翘赤小豆汤用之。

或与生甘草末同入罐中埋于土中,三五年后掘出即为药也。盖雀目则肝肾之病也。

噫,医之道可胜道内容:甘寒无毒。同甘草为末,治头项顽癣甚效。

又恐过于汪洋,加入芡实以健其土气,而仍是肾经之药,则脾肾相宜,但得其灌溉之功,而绝无侵凌之患。可以通肠,可以止泻,此发千古之秘也。

《本经》主五内邪气热,止涎唾,补绝伤,五痔火疮,妇人乳瘕,子脏急痛。煎汤洗风眼下泪,同黑芝麻蜜丸,久服须发不白,不老延年。

能通血闭,行瘀血,主瘰,辟邪气,疗犬伤。黄雌鸡治产后虚羸,煮汁煎药最宜。

Leave a Reply